Paginas

Heel lang wachten door het woningtekort

Heel lang wachten

door het woningtekort

De wachttijd voor woningen liep ook dit jaar weer op. Ondanks de afspraken met gemeenten en corporaties over voorrang voor onze cliënten. De woningen zijn er gewoon niet en de doorstroom in de opvang stagneert. Dit zorgt voor uitzichtloze situaties en veel te lang gebruik van dure hulpverlening en 24-uursopvang.

11 jaar wachten op een sociale huurwoning

Dat raakt heel veel mensen. Studenten, statushouders en reguliere woningzoekenden zitten in de knel. Het woningtekort heeft ook grote consequenties voor onze cliënten. Het zorgt voor uitzichtloze situaties voor daklozen die opvang nodig hebben en voor mensen die hard hebben gewerkt om weer op eigen benen te staan.

Gevolgen van het woningtekort

Gelukkig hebben we in onze regio goede afspraken met gemeenten en corporaties. Zo krijgen mensen in kwetsbare posities sneller een sociale huurwoning aangeboden. Helaas zijn de gevolgen van het woningtekort ondanks deze afspraken groot. Het totaal aantal wachtenden bij verschillende instellingen in de regio is in twee jaar tijd gestegen van 189 (jan 21) naar 265 (jan 23).

De impact op onze cliënten:

  •       Elk jaar mogen wij voor 115 mensen een eenmalige woningaanbieding aanvragen.
  •       In 2022 dienden we vanwege de enorme vraag 145 aanvragen in.
  •       Begin 2022 lagen er nog 42 aanvragen uit 2021 voor wie nog geen woning was gevonden.
  •       In 2022 hebben 99 mensen daadwerkelijk een woning aangeboden gekregen.
  •       Eind 2022 wachtten er nog 83 cliënten op een woning.
  •       De gemiddelde wachttijd bedroeg 9 maanden. Terwijl 3 maanden de afspraak is.

Samen werken aan oplossingen

De wachtlijsten voor opvang en begeleiding lopen door deze cijfers op. Mensen maken veel langer dan nodig is, gebruik van dure hulpverlening en 24-uursopvang. De gemeenten, corporaties en zorginstellingen werken hard aan het realiseren van oplossingen. Bijvoorbeeld door de realisatie van nieuwbouw en tijdelijke woonprojecten in 2023 en daarna.

Onder de Pannen ook in Utrecht

Een mooie manier om creatief om te gaan met het woningtekort is het project Onder de Pannen. Binnen dit project koppelen we mensen met een kamer ‘over’ aan stadsgenoten die dringend op zoek zijn naar woonruimte. Dit landelijke project startte in 2022 ook in Utrecht.


Lees verder over Onder de pannenDe lobby voor woningen

Reijnder Jan Spits, manager Volkshuisvesting Portaal

“We blijven lobbyen bij de gemeente voor meer ruimte voor nieuwbouw. De lobby van de Tussenvoorziening is voor ons heel belangrijk.

Ik koester die samenwerking en we blijven die verder uitbouwen tot we ons ultieme einddoel bereiken: voldoende woningen voor iedereen.”