Paginas

Eerst een thuis via een instroomwoning

Eerst een thuis via een instroomwoning

Een eigen plek om te wonen geeft mensen de rust en veiligheid om te werken aan hun herstel. We werken dan ook het liefst volgens het principe ‘eerst een thuis’. Mensen die dakloosheid ervaren krijgen zo snel mogelijk een zelfstandige woning en bouwen daar een nieuw bestaan op. Dit doen we met instroomwoningen.


De voordelen van de instroomwoning

In een instroomwoning bieden we begeleiding in de woning die later op eigen naam van de cliënt komt: de omklapwoning. Het liefst bieden we deze woning direct aan bij de start van het traject. Dat doen we al bij onze gemengd wonen voorzieningen en willen dat nu ook voor overige cliënten in de wijk toepassen. De voordelen:

  • de bewoner hoeft niet meer te verhuizen,
  • de bewoner is gemotiveerd om zich hiervoor in te zetten,
  • de bewoner landt in de wijk waar deze blijft wonen,
  • begeleiding wordt zodra dit kan, afgeschaald naar het buurtteam in dezelfde wijk,
  • het risico op terugval in dakloosheid is vele malen kleiner.

Niet voor iedereen

In de praktijk bleek het lang niet altijd te lukken om volgens het principe ‘eerst een thuis’ te werken. In 2022 hebben we hier extra op ingezet door een pilot bij team gezinsbegeleiding en team Springplank. Binnen de pilot boden we in principe iedereen een instroomwoning aan. Deze woonvorm is niet geschikt voor iedereen. Met een projectgroep maakten we een afwegingskader waarmee we sneller geschikte kandidaten konden selecteren. Ons doel is om in het eerste jaar 30% van ons Beter Wonen contingent voor instroomwoningen te gebruiken.

Verandering in de keten

Eerst een thuis vraagt een andere werkwijze van ons en onze partners. We delen onze ervaring met woningcorporaties en verwijzende instanties. Voor ons betekent het dat we bij de inzet van ons personeel flexibel genoeg moeten zijn om mee te bewegen met de fluctuaties die we verwachten met deze manier van werken.

"Werken hier voelt als thuis"


Burak Senturk werkt bij team Leidsche Rijn. “Het voelt als thuis. Het valt zelfs cliënten op dat ik hier zo vaak ben. Ik ben meer op mijn werk dan dat ik thuis ben. Het voelt echt als thuis en als een veilige omgeving. Je kent de cliënten en de mensen die vanuit Mitros komen, omdat ze regelmatig een praatje komen maken. Je bent dus een vast gezicht. Je bouwt goed een band op.”


Lees het verhaal