Paginas

De toekomst

De toekomst

Wat brengt 2023?

Er valt komende jaren nog veel te winnen.

Een einde aan dakloosheid

We blijven het zeggen: met voldoende woningen en wat geld voor begeleiding, is een einde aan dakloosheid helemaal niet zo ingewikkeld. In de EU zijn middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van dakloosheid. We zouden dit geld heel goed kunnen gebruiken voor Housing First.

Wetten en regels

Het wordt tijd om de schotten te beslechten tussen de vele wetten en regels in ons werkveld. Bijvoorbeeld voor de kwetsbare groep mensen in de opvang die telkens in dakloosheid terugvalt. En voor de dakloze EU-arbeidsmigranten die vaak jarenlang als werknemer sociale premies hebben betaald, maar nu hun recht op opvang wordt ontzegd.

Regionale aanpak

We hopen dakloze mensen steeds meer in hun eigen regio te huisvesten en begeleiden. Helaas moesten we besluiten om in een aantal gemeentes geen nieuwe cliënten aan te nemen. Het was simpelweg niet meer rendabel. Hopelijk komt er een eind aan de lage tarieven en complexe verantwoording per gemeente.

Financiering Stadsgeldbeheer

En last but not least hopen we dat de financiering voor Stadsgeldbeheer rond komt. Schuldhulpverlening is steeds complexer en onze doelgroep vraagt een specialistische aanpak. De wachtlijst loopt op en de druk op onze collega’s wordt hoger. We springen creatief om met deze uitdaging, maar dat er meer geld nodig is, staat als een paal boven water.

In 2023 bestaan we 30 jaar

Al die jaren hebben we blootgelegd waar het knelt in de samenleving om vervolgens met oplossingen te komen. Dat is de kracht van onze organisatie. Dat begon met de Tussenbus bij Hoog Catharijne. En we blijven doen wat nodig is om een ieder een passend thuis te geven. Het is in onze versnipperde systeemwereld soms een hink-stap-sprong. Maar het kan! Dat weten we uit ervaring.