Paginas

Begeleiden

Begeleiden

Begeleiden in 2022

Afgelopen jaar hebben we 582 cliënten begeleid in de stad Utrecht en de regio. 120 gezinnen kregen gezinsbegeleiding. 1221 was in begeleiding bij Stadsgeldbeheer.

Begeleiden in 2022

Afgelopen jaar hebben we 582 cliënten begeleid in de stad Utrecht en de regio. 120 gezinnen kregen gezinsbegeleiding. 1221 was in begeleiding bij Stadsgeldbeheer.

Wegwijs in 2022

Wegwijs was ook dit jaar vol in ontwikkeling. Dankzij onze activerend begeleiders in de begeleidingsteams, werd activering steeds meer een vast onderdeel van de begeleiding. Het doel? 16 uur per week dagbesteding, waarvan een uur sport of beweging.


Lees het artikel2022: het jaar van de bestaans-onzekerheid


Het jaar 2022 kenmerkte zich vooral door de gierende inflatie en energieprijzen die keer op keer door het dak gingen. Voor de cliënten van Stadsgeldbeheer betekende het soms slapeloze nachten. Vóór 2022 was dat al zo, maar nu kregen zelfs de beste budgetteerders het lastig.


Lees het artikel


De VoiZ Academie: record aantal deelnemers

“De VoiZ had er veel eerder moeten zijn. De stap van een lange tijd in een uitkeringssituatie naar een betaalde baan was voor mij erg groot. De VoiZ bood mij hier een hele mooie opstap voor.”


Lees het artikelBelle Hulpverlening in 2022


Belle ondersteunt (ex-)sekswerkers zodat zij hun werk veilig kunnen doen en in vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken. Afgelopen jaar mochten we ons werkgebied uitbreiden, dachten mee over nieuw sekswerkbeleid en werkten intensief samen met ketenpartners.


Lees het artikel


“In 2018 zat ik nog afgekeurd thuis. Nu heb ik dankzij de VoiZ een betaalde baan bij DOCK"

Miranda
Student VoiZ