Paginas

Eindelijk perspectief voor dakloze arbeidsmigranten

Eindelijk perspectief

voor dakloze arbeidsmigranten

In Utrecht slapen tientallen dakloze EU-arbeidsmigranten op straat. Al jaren zagen we met lede ogen de problematiek oplopen. Deze winter mochten we hen voor het eerst duurzaam perspectief bieden. Op de Stadsbrug boden we doorlopend 20 nachtopvang-plekken. In 2022 maakten hier 28 mensen gebruik van.


Aanmelding en selectie

De pilot stelde ons in staat om een groep daklozen een langere aaneengesloten periode opvang te bieden.De aanmelding voor opvang kwam vanuit ketenpartners zoals Stichting Barka, Veldwerk en Volksgezondheid. De gemeente Utrecht maakte de beslissing of iemand toegang kreeg. Criteria waren onder meer: binding met Utrecht, medische of sociale kwetsbaarheid en uitzicht op werk of terugkeer. 

Mooie resultaten

De opvang bleek de veilige basis te bieden aan onze gasten om te werken aan nieuw perspectief. Tussen 15 november en 31 december 2022 maakten 28 gasten gebruik van de doorlopende opvang. Bijna de helft stroomde positief uit. Een aantal resultaten: 

  • Vier gasten keerden terug naar het land van herkomst. 
  • Vier vonden vanuit de rust weer werk met accommodatie. 
  • Twee vonden onderdak in hun eigen netwerk.
  • Een werd opgenomen in een zorginstelling.
  • Zes gasten verblijven nog in de opvang.

Activering

Tijdens hun verblijf hielp ongeveer de helft van de gasten vrijwillig mee om de opvang veilig, schoon en gezellig te houden. Ze kookten, deden de was, maakten wc’s schoon en leidden nieuwe gasten rond. Een deel maakte gebruik van het activeringsaanbod van WIJ3.0.

Alle dakloze EU- burgers van straat?

We zijn blij dat de winteropvang in ieder geval nog tot 31 mei 2023 geopend is. Een veilige plek om te overnachten maakt daadwerkelijk verschil in de levens van EU-burgers die in een situatie van dakloosheid terecht zijn gekomen. Hoe mooi zou het zijn als we alle dakloze EU-burgers op deze manier de kans zouden bieden om hun leven weer op de rit te krijgen?

De Stadsbrug in het nieuws

Van RTV Utrecht: Recordaantal dakloze mensen

Jimmy Bosmann was vroeger dakloos en werkt nu als opvangmedewerker op de Stadsbrug. “Die kou is natuurlijk vreselijk, en niet goed voor je gezondheid. Ik ben blij dat we hier kunnen voorzien. Toen ik dakloos was, was er niet zo’n opvang.”

Uit het AD Utrecht: Hier slapen daklozen als het vriest.

Eline Donkervliet (43) werkt op de Stadsbrug en vangt daklozen op wanneer het ‘s nachts onder nul is: “We krijgen vanaf vandaag zelfs tien bedden erbij omdat we vol zaten. Onze gasten zijn dankbaar, al geven we ze weinig: een bed, een douche en een maaltijd.”

Gerwin is winter-vrijwilliger bij de Stadsbrug

“Het mooiste is de interactie. Zo waren er drie jongens van rond de 18 jaar waarvan ik me afvroeg hoe het komt dat ze geen dak boven hun hoofd hebben. Je gaat het gesprek aan en wat je hoort is best wel indrukwekkend.”


Lees het verhaal