Paginas

Belle in 2022

Belle in 2022

Belle ondersteunt (ex-)sekswerkers zodat zij hun werk veilig kunnen doen en in vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken. Afgelopen jaar mochten we ons werkgebied uitbreiden, dachten mee over nieuw sekswerkbeleid en werkten intensief samen met ketenpartners.

Belle in de provincie Utrecht en Gooi-en Vechtstreek.

Onze cliënten pendelen regelmatig tussen diverse werk- en woonplekken. Afgelopen jaar konden we ons werkgebied uitbreiden van de stad Utrecht naar de provincie Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek. Door de uitbreiding van ons werkgebied hebben we meer mensen kunnen bereiken. We hoefden minder trajecten af te breken en minder mensen door te verwijzen. We boden hierdoor meer continuïteit in onze ondersteuning.


Nieuw sekswerkbeleid in Utrecht

Het aantal officiële werkplekken in Utrecht neemt al jaren af. Dat brengt sekswerkers in moeilijke en soms gevaarlijke posities. De Commissie Sorgdrager bracht dit in beeld en adviseerde de gemeente Utrecht over een nieuw sekswerkbeleid. We zijn trots dat sekswerkers en Belle hierbij actief betrokken zijn en we kijken uit naar verdere samenwerking bij de opvolging in het nieuwe jaar.

Klankbordgroep

Wat willen sekswerkers zelf? Welke verwachtingen hebben ze over onze hulp? We vroegen het hen in goed bezochte klankbordgroep bijeenkomsten in zowel Utrecht als Gooi en Vechtstreek. De commissie Sorgdrager kwam meerdere malen op bezoek om de meningen op te halen en de uitkomsten terug te koppelen. Ook de projectleider  die zich bezighoudt met het nieuw te ontwikkelen sekswerkbeleid blijft de  klankbordgroep actief betrekken. De burgemeester van Hilversum bezocht de klankbordgroep in Gooi en Vechtstreek om het sekswerkbeleid rondom thuiswerken te bespreken.


Vertrouwenspersoon

Afgelopen jaar zijn we gestart met de functie van vertrouwenspersoon. Iedereen die iets wil melden of bespreken kan (eventueel anoniem) terecht bij de vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld met vragen, zorgen, misstanden, of klachten. Deze vertrouwelijkheid vormt een waardevolle aanvulling op ons aanbod. De vertrouwenspersoon hoopt de werkzaamheden in 2023 ook buiten de gemeentegrens van Utrecht te mogen starten.

Ketenpartners en kennis delen

Belle is trots op de fijne samenwerking met veel ketenpartners. Zonder hen zouden we minder sekswerkers bereiken en passende hulp kunnen bieden. We gebruiken elkaars expertise en vullen elkaar aan. We gaven en kregen voorlichtingen. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is het VAP+ overleg in Utrecht, dat voortkwam uit de sluiting van de Tippelzone.

Activiteiten en meer

In de inloop werden er verschillende activiteiten en spreekuren georganiseerd, waaronder een sociaal-juridisch en medisch spreekuur. Daarnaast was er de trans supportgroep en vonden de klankbordgroep bijeenkomsten hier plaats.

Welkom op de nieuwe locatie

De laatste maanden van 2022 stonden in het teken van opruimen en inpakken. Belle is in 2023 verhuisd naar een nieuwe locatie. Door hulp- en dienstverlening voortaan op één locatie te huisvesten, hopen we nog meer mensen te bereiken. De inloop is nu letterlijk verbonden met de hulpverlening en de artsenkamer, wat maakt dat de lijntjes korter zijn.

“Het is belangrijk dat Belle veel (voormalig) sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel weet te bereiken, te ondersteunen en hulp te bieden. De rol die Belle in de sector speelt is ook de komende periode van belang. Dan wordt namelijk het advies van de commissie Sorgdrager verder uitgewerkt. Ik betrek Belle hier graag bij, en via Belle ook de doelgroep zelf.”
Eelco Eerenberg
Wethouder Volksgezondheid

Blog van individueel begeleider Charlotte

Charlotte ondersteunt haar cliënt in de rechtszaal: “Vanaf de aangifte had ze drie jaar op dit moment gewacht. Zo meteen horen we of de rechter meegaat in de eis van de officier van justitie, wat zou betekenen dat hij bijna drie jaar zou moeten zitten.”


Lees het verhaal