Paginas

Methodisch werken

We werken bij de Tussenvoorziening met integrale teams. Alle kennis en kunde in 1 team en daarmee dichtbij de cliënt. Onze individueel begeleiders houden de regie over het traject van de cliënten en werken met hen samen aan hun doelen richting zelfstandigheid.

In 2022 hebben we een apart team opgezet om de werkbegeleiding aan onze collega’s professioneel vorm te geven. Team methodisch werken bestaat uit trainers, intervisoren en werkbegeleiders.

Wat is methodisch werken?

Methodisch werken gaat over cyclisch, doelgericht en bewust (samen)werken met de cliënt en zijn netwerk. We hebben een behoorlijke gereedschapskist met instrumenten en methodieken in de begeleiding van cliënten. Uiteraard is de begeleider zelf het belangrijkste instrument.

In de werkbegeleiding komen vragen aan bod zoals:

  • Welke instrumenten en methodieken kan ik gebruiken?
  • Doe ik de goede dingen?
  • Wat kan ik goed en wat vind ik moeilijker?
  • Waarom doe ik de dingen die ik doe?


Wat levert methodisch werken op?

We zien in de praktijk al de meerwaarde van de komst van de werkbegeleiders. Waar sommige collega’s eerst afwachtend waren, zijn zij nu blij met deze ondersteuning op maat. Het draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en daarmee aan hun werk. Dat zien we concreet terug in de dossiers van cliënten doordat onze registratie beter op orde is.

Wat brengt de toekomst?

De officiële functie van werkbegeleider is net zo nieuw als het team methodisch werken. We zijn gestart met de werkbegeleiding aan individueel begeleiders en activerend begeleiders. In 2023 werken we uit hoe we de werkbegeleiding aan ondersteunend begeleiders willen vormgeven.